The Lashart Academy står som den stolta tillhandahållaren av denna webshop, där kunder kan utforska och köpa produkter och tjänster relaterade till skönhet och estetik.

Med en solid registreringsgrund, är The Lashart Academy godkänd för både F-Skatt och Moms, vilket understryker deras professionalitet och legitimitet i affärsverksamheten. Företaget är registrerat i Sverige med VAT-nummer SE891031560801 och organisationsnummer 8910315608, vilket är ytterligare en bekräftelse på dess officiella status.

Med sitt säte i den livliga staden Göteborg, välkomnar The Lashart Academy kunder till sin salong belägen på Solrosgatan 5, 41651 GÖTEBORG, där de erbjuder sina tjänster i en professionell och inbjudande miljö. Dessutom hanteras alla faktureringsärenden från adressen Källarliden 28D, 44534 BOHUS, vilket utgör företagets administrativa centrum för ekonomisk kommunikation och dokumenthantering.

Sammanfattningsvis utgör allt bildmaterial och samtliga logotyper som tillhandahållits av The Lashart Academy ett skyddat ägande under upphovsrättslagen och är © Copyrighted 2024. Användning, reproduktion, distribution eller annan exploatering av dessa verk utan uttryckligt skriftligt medgivande från The Lashart Academy är strikt förbjuden och kan leda till juridiska konsekvenser. The Lashart Academy förbehåller sig alla rättigheter i enlighet med upphovsrättsliga skydd och andra tillämpliga lagar för att säkerställa sina verk och intellektuella egendom skyddas fullt ut.